دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

امکانات و تجهیزات


 

امکانات و تجهیزات

کارگاه گروه جغرافیا علاوه بر سیستم‌های رایانه مجهز به انواع نقشه‌های جغرافیایی، سیستم موقعیت‌یاب جهانی، دوربین‌های تئودولیت جهت استفاده دانشجویان در دروسی مانند نقشه‌خوانی، نقشه‌برداری و سامانه اطلاعات جغرافیایی است.


برچسب ها: -